Misyon & Vizyon

Ahlak ve maneviyat, kimlik ve aidiyet; genelde tüm insanlığın özeldeyse Müslümanların en temel meselelerinden biri olagelmiştir. Zira insan kendini bir kimlik ve ahlak sistemi içerisinde görmek ister.

Bu ‘ahlak/ maneviyat’ ve ‘kimlik’i kimi toplumlarda örf ve adetler bizlerdeyse din yani İslam belirler. İslamsa derin ve olgun bir maneviyat, münevverce bir yürüyüş, akıl ve tefekkürdür. Bu yürüyüş, insanı Allah’la buluşturur ve insana yolunu bulduran kılavuz olur, ışık olur.

‘Ahlak ve maneviyat’ derinliğini, ‘kimlik ve aidiyetin’ neye olması gerektiğini doğru tanımlayamamak; ilk düğmesi yanlış iliklenmiş giysi misali bir dizi hatayı kaçınılmaz kılar.

Bayrampaşa İlim ve Araştırma Derneği (BİA-DER) olarak biz; İnsanın ahlak, maneviyat, kimlik ve aidiyetinin oluşumu, düşünme, tefekkür etme, sorgulama ve hakikati arama ibadetinin bir ürünü, bir çabasıyız. Bu çaba ‘bilgi, ahlak, tefekkür, tevhid ve adalet’ yolunda ilerleme azim niyetinde olacaktır.

Bayrampaşa İlim ve Araştırma Derneği (BİA-DER) olarak biz; kervan yolda değil, yola revan olmadan düzülür diyor, bunun için de işlerimizde her daim ‘istişare ve ortak aklı’ işletmeyi ilke ediniyoruz.

Bayrampaşa İlim ve Araştırma Derneği (BİA-DER) olarak biz, birbirini yıkayan iki el misali, birlikte temizlenmeyi; birlikte arınmayı ve birbirimize her zaman ve mekânda destek olmayı; gücümüzle mukayyed olmak üzere, ‘dost ve düşman herkese’ yardım yolunda olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bayrampaşa İlim ve Araştırma Derneği (BİA-DER) bu yolculuğunda cinsiyeti, kavmi, rengi, yaş gurubu ne olursa olsun, niyetine fesad karıştırmamış herkese kapılarımızı açıyoruz. ampaşa İlim ve Araştırma Derneği (BİA-DER) bu yolculuğunda cinsiyeti, kavmi, rengi, yaş gurubu ne olursa olsun, niyetine fesad karıştırmamış herkese kapılarımızı açıyoruz.